مدارس شنا در انتظار تاییدردیف: 81
عنوان: مدرسه آفتاب شاهین شهر اصفهان
نام و نام خانوادگی موسس: الهام قره گوزلو
آدرس مدرسه شنا: اصفهان شاهین شهر خیابان شهید بهشتی فرعی 12 شرقی
مدیر: آقایان: ُسینا عارفیان جزی sina arefian
بانوان:مهناز سلمانیان mahnaz salmanian

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 80
عنوان: مدرسه ستارگان طبیبی
نام و نام خانوادگی موسس: نیلوفر طبیبی
مدیر: آقایان:
بانوان:نرگس طبیبی

ردیف: 79
عنوان: مدرسه المپیک
درجه مدرسه: 3
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 78
عنوان: مدرسه دلفین طلایی
نام و نام خانوادگی موسس: سمیه وطنی
آدرس مدرسه شنا: اصفهان ملک شهر ۱۷ شهریور استخر کوثر
مدیر: آقایان:
بانوان:سمیه وطنی

نوع مدرسه: شنا

آکادمی شنا و واترپلو اسپادانا, آکادمی شنا و واترپلو اسپادانا
ردیف: 77
عنوان: مدرسه اسپادانا
نام و نام خانوادگی موسس: مهدی اسماعیلی
آدرس مدرسه شنا: اصفهان _ خیابان صفه_استخر9دی
مدیر: آقایان: جمال چاوشی فر
بانوان:الهه عمرو

نوع مدرسه: شنا, واترپلو

لنا شنا
ردیف: 76
عنوان: مدرسه لنا
نام و نام خانوادگی موسس: سیده لاله قاضی نور
مدیر: آقایان:
بانوان:سیده لاله قاضی نور

نوع مدرسه: شنا

مرسه شنای دراگون,
ردیف: 75
عنوان: مدرسه دراگون
نام و نام خانوادگی موسس: علیرضا براتی
آدرس مدرسه شنا: خیابان احمد آباد . خیابان گلزار استخر ولیعصر(فرات)
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 74
عنوان: مدرسه دلفین نقره ای
نام و نام خانوادگی موسس: منیژه آزاد مرد حبیب آبادی
آدرس مدرسه شنا: نجف آباد
مدیر: آقایان:
بانوان:منیژه آزادمرد حبیب آبادی

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 73
عنوان: مدرسه اسکورپیون
نام و نام خانوادگی موسس: علیرضا نادری آدرگانی
نوع مدرسه: شنا

ردیف: 72
عنوان: مدرسه تیام
نام و نام خانوادگی موسس: شهلا بابادی عکاشه
نوع مدرسه: شنا

ردیف: 71
عنوان: مدرسه استارت
نام و نام خانوادگی موسس: نوید عمرانی
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 70
عنوان: مدرسه ایروکا
نام و نام خانوادگی موسس: حسین یزدی زاده
آدرس مدرسه شنا: خیابان باغ دریاچه کوچه ۷۴ بن بست گل سرخ پلاک ۶
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 69
عنوان: مدرسه سون (seven)
نام و نام خانوادگی موسس: سهیلا طوسیان
مدیر: آقایان:
بانوان:سهیلا طوسیان

نوع مدرسه: شنا

مدرسه شنا آرمان اصفهان
ردیف: 68
عنوان: مدرسه آرمان
نام و نام خانوادگی موسس: آرمان ابراهیمی
آدرس مدرسه شنا: خیابان چهارباغ بالا؛ مجموعه ورزشی کارگران
مدیر: آقایان: آرمان ابراهیمی
بانوان:مهتا شیروانی

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 67
عنوان: مدرسه آرسن
نام و نام خانوادگی موسس: حميدرضا آقايي
آدرس مدرسه شنا: اصفهان،ميدان آزادي،استخر انقلاب
مدیر: آقایان:
بانوان:ويكتوريا رفيعيان

نوع مدرسه: شیرجه

نمونه آرم
ردیف: 66
عنوان: مدرسه اوج
نام و نام خانوادگی موسس: امیرحسین فروغی فر
نوع مدرسه: شنا

ردیف: 65
عنوان: مدرسه آویسا
نام و نام خانوادگی موسس: نسرین رحمانی
مدیر: آقایان:
بانوان:مرجان روغنی

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 64
عنوان: مدرسه آرتمیس
درجه مدرسه: 3
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 63
عنوان: مدرسه خورشید
نام و نام خانوادگی موسس: الهام عجمی فر
نوع مدرسه: شنای هنری

ردیف: 62
عنوان: مدرسه خوشبخت
نام و نام خانوادگی موسس: نیما خوش بخت
نوع مدرسه: شنا, واترپلو

ردیف: 61
عنوان: مدرسه پارسیان
نام و نام خانوادگی موسس: ویدا دباغی
مدیر: آقایان:
بانوان:ویدا دباغی ویدا دباغی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 60
عنوان: مدرسه آرسن
نام و نام خانوادگی موسس: حميد رضا آقايي
آدرس مدرسه شنا: ميدان آزادي استخر انقلاب
مدیر: آقایان:
بانوان:ويكتوريا رفيعيان

نوع مدرسه: شنای هنری


ردیف: 59
عنوان: مدرسه اسپاد
نام و نام خانوادگی موسس: مینا ربیعی
مدیر: آقایان:
بانوان:مینا ربیعی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 58
عنوان: مدرسه مدرسه شنا مادروکودک نخبگان
نام و نام خانوادگی موسس: مهنوش فرح آبادی
مدیر: آقایان:
بانوان:مهنوش فرح آبادی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 57
عنوان: مدرسه فرهیختگان
نام و نام خانوادگی موسس: عباس سلطانی
مدیر: آقایان: محمد قدیریان
بانوان:زهرا طالبی

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 56
عنوان: مدرسه نامی نو
نام و نام خانوادگی موسس: علی طاهری
نوع مدرسه: شنا

, ,
ردیف: 55
عنوان: مدرسه اُمــــگا
نام و نام خانوادگی موسس: پردیس سبزواری
آدرس مدرسه شنا: اصفهان - شهرضا
مدیر: آقایان: محمدجواد بخشی زاده
بانوان:پردیس سبزواری

نوع مدرسه: شنا

,
ردیف: 54
عنوان: مدرسه آترین
نام و نام خانوادگی موسس: مهدی نصوحی دهنوی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: اصفهان _مبارکه_خیابان ولی عصر ورزشگاه 22بهمن
مدیر: آقایان: مهدی نصوحی دهنوی
بانوان:فروغ فلاحپور طولازدهی

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 53
عنوان: مدرسه گندم

ردیف: 52
عنوان: مدرسه آرام
نام و نام خانوادگی موسس: سپیده بهروزفر
آدرس مدرسه شنا: خیابان هشت بهشت شرقی؛ چها راه پیروزی؛ ورزشگاه شهید خرازی؛ اساخر مروارید
مدیر: آقایان:
بانوان:سپیده بهروزفر

نوع مدرسه: شنا, واترپلو


ردیف: 51
عنوان: مدرسه پرواز
نام و نام خانوادگی موسس: بابک زرگرزاده اصفهانی
آدرس مدرسه شنا: اصفهان انتهای خیابان شیخ کلینی (مرداویج) مجموعه پرواز استخر پرواز
مدیر: آقایان: بابک زرگرزاده اصفهانی
بانوان:انیتا حسنوند

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 50
عنوان: مدرسه آیسل(مجد)
نام و نام خانوادگی موسس: سمن مجدی بزاززاده
آدرس مدرسه شنا: سه راه حکیم نظامی مجوعه ۲۲بهمن استخر نصر
نوع مدرسه: شنا, شیرجه, واترپلو, شنای هنری

ردیف: 49
عنوان: مدرسه خورشید
درجه مدرسه: 3
نوع مدرسه: شنا

ردیف: 48
عنوان: مدرسه اصفهان تن آسا
نام و نام خانوادگی موسس: محمد کریمی
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 47
عنوان: مدرسه دنیای شناگران
نام و نام خانوادگی موسس: فرزاد دادفر
آدرس مدرسه شنا: خیابان چهارباغ بالا؛ مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 46
عنوان: مدرسه احسان
نام و نام خانوادگی موسس: احسان دارابی
آدرس مدرسه شنا: لرستان_خرم آباد_خیابان ۶۰متری_استخر کارگران(اداره کار و رفاه استان لرستان)
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 45
عنوان: مدرسه مهر و ماه
نام و نام خانوادگی موسس: محمدرضا مظاهری تهرانی
آدرس مدرسه شنا: تیران و کرون -کیلومتر ۲جاده تیران و کرون -روبروی پل هوایی-جنب کارخانه یخ
مدیر: آقایان: محمدرضا مظاهری تهرانی
بانوان:فهیمه عرب بیگی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 44
عنوان: مدرسه ماسال
نام و نام خانوادگی موسس: فرشته عالی وندی دارانی
مدیر: آقایان: زمان رستنی بلمیری
بانوان:راضیه رجبی انالوجه

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 43
عنوان: مدرسه صبا گز برخوار
نام و نام خانوادگی موسس: الهام قره گوزلو
آدرس مدرسه شنا: اصفهان -گز برخوار - میدان آیت اله گزی - بلوار شهدا -خیابان ابوریحان - پشت ایستگاه اتوبوس
مدیر: آقایان: سینا عارفیان جزی sina arefian
بانوان:میترا بغلانی سبز mitra baghlani sabz

نوع مدرسه: شنا

مدرسه شنای ویرامان,
ردیف: 42
عنوان: مدرسه ویرامان
نام و نام خانوادگی موسس: نازنین فاطمه یحیی پور
نوع مدرسه: شنا

ردیف: 41
عنوان: مدرسه آرزو
نام و نام خانوادگی موسس: سیده معصومه رهنمائی یحیی آبادی
درجه مدرسه: درجه 3
مدیر: آقایان:
بانوان:سیده معصومه رهنمائی یحیی آبادی

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 40
عنوان: مدرسه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان (آب منطقه)
نام و نام خانوادگی موسس: محمد کاسیان
آدرس مدرسه شنا: اصفهان ،خیابان سلمان فارسی (مشتاق سوم) ،بعد از پل شهرستان ،مقابل دانشگاه پیام نور ،مجموعه ورزشی شرکت آب منطقه ای اصفهان ،استخر آب منطقه ای
مدیر: آقایان:
بانوان:طاهره فتحی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 39
عنوان: مدرسه موج آبی
نام و نام خانوادگی موسس: سپیده اردشیریان
آدرس مدرسه شنا: اصفهان.خیابان مرداویج
مدیر: آقایان:
بانوان:سپیده اردشیریان

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 38
عنوان: مدرسه ترابی
نام و نام خانوادگی موسس: شهلا ترابی فارسانی
آدرس مدرسه شنا: خیابان مرداویج مجموعه ورزشی پرواز
مدیر: آقایان:
بانوان:شهلا ترابی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 37
عنوان: مدرسه آسمان
نام و نام خانوادگی موسس: سيدساجد حسينى
آدرس مدرسه شنا: پل فلزى،هتل آسمان
نوع مدرسه: شنا, واترپلو

ردیف: 36
عنوان: مدرسه قاسمیون
نام و نام خانوادگی موسس: پیمان گرامی
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 35
عنوان: مدرسه دریا شهرضا
نام و نام خانوادگی موسس: محمود شاهچراغی
نوع مدرسه: شنا

,
ردیف: 34
عنوان: مدرسه داتیس
نام و نام خانوادگی موسس: فروغ فلاح پور طولازدهی
مدیر: آقایان:
بانوان:فروغ فلاح پور طولازدهی

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 33
عنوان: مدرسه تروند
نام و نام خانوادگی موسس: محمد کاظمی نجف آبادی
آدرس مدرسه شنا: نجف آباد، استخر سرپوشیده آزادی
نوع مدرسه: شنا

ردیف: 32
عنوان: مدرسه کازرونی
نام و نام خانوادگی موسس: مائده کازرونی
نوع مدرسه: شنا

ردیف: 31
عنوان: مدرسه مدرسه شنای باران
نام و نام خانوادگی موسس: محمد سیاه لو
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 30
عنوان: مدرسه خورشید
نام و نام خانوادگی موسس: الهام عجمی فر
درجه مدرسه: درجه 3
مدیر: آقایان:
بانوان:الهام عجمی فر

نوع مدرسه: واترپلو


ردیف: 29
عنوان: مدرسه بهار
نام و نام خانوادگی موسس: بهار حقانی طهرانی
مدیر: آقایان:
بانوان:بهار حقانی طهرانی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 28
عنوان: مدرسه آبی المپیک
نام و نام خانوادگی موسس: محمد علیرضائی
آدرس مدرسه شنا: میدان آزادی؛ استخر انقلاب
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 27
عنوان: مدرسه شهید خلیفه سلطانی
نام و نام خانوادگی موسس: سیدعلیرضا خلیفه سلطانی
آدرس مدرسه شنا: سه راه حکیم نظامی؛ مجموعه فرهنگی ورزشی ۲۲ بهمن؛ استخر نصر
نوع مدرسه: شنا, واترپلو


ردیف: 26
عنوان: مدرسه يكتا
نام و نام خانوادگی موسس: فاطمه رستم زاده
مدیر: آقایان:
بانوان:فاطمه رستم زاده

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 25
عنوان: مدرسه فرهمند
نام و نام خانوادگی موسس: فرناز فرهمند
نوع مدرسه: شنا

ردیف: 24
عنوان: مدرسه صائب
نام و نام خانوادگی موسس: سعیده صائبی
آدرس مدرسه شنا: استخر شاهین خمینی شهر
مدیر: آقایان:
بانوان:سعیده صائبی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 23
عنوان: مدرسه پافین
نام و نام خانوادگی موسس: مسعود چیت سازیان
آدرس مدرسه شنا: شهرستان کاشان-مجموعه استخر امیرکبیر
نوع مدرسه: شنا

سیوا
ردیف: 22
عنوان: مدرسه سیوا
نام و نام خانوادگی موسس: پژمان پورمتین
مدیر: آقایان: پژمان پوزمتین
بانوان:پریسا پورمتین

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 21
عنوان: مدرسه مهد شناگران جوان
نام و نام خانوادگی موسس: علی محمد تقی دوست
آدرس مدرسه شنا: خیابان دانشگاه، مجموعه ورزشی ۲۲بهمن، واحد۵۴
نوع مدرسه: شنا

ردیف: 20
عنوان: مدرسه نور
نام و نام خانوادگی موسس: مسعود حمیدی دارانی
مدیر: آقایان: مسعود حمیدی دارانی
بانوان:سمن مجدی


ردیف: 19
عنوان: مدرسه آویسا
نام و نام خانوادگی موسس: سید محمد شجاعی
مدیر: آقایان: سید محمد شجاعی
بانوان:سیده راضیه شجاعی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 18
عنوان: مدرسه ایرانیان
نام و نام خانوادگی موسس: حمید شب انگیز
نوع مدرسه: واترپلو

ردیف: 17
عنوان: مدرسه فناوران
نام و نام خانوادگی موسس: پروین شیردشت زاده
آدرس مدرسه شنا: -
مدیر: آقایان: پیمان گرامی
بانوان:پروین شیردشت زاده

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 16
عنوان: مدرسه موفق
نام و نام خانوادگی موسس: مرضیه موفق
آدرس مدرسه شنا: خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه پیروزی کوچه رئیسی استخر مروارید
مدیر: آقایان:
بانوان:مرضیه موفق

نوع مدرسه: شنا

لگو مدرسه شنا و واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا, سربرگ و مهر مدرسه شنا و واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
ردیف: 15
عنوان: مدرسه *باشگاه فرهنگی ورزشی دانش پژوهان شهرضا(دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا)
نام و نام خانوادگی موسس: سعیدرضا سبزواری
آدرس مدرسه شنا: شهرضا ، انتهای بلوار پاسداران ، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
مدیر: آقایان: محمدرضا عدالت
بانوان:پریسا آقابائی

نوع مدرسه: شنا, واترپلو

آرم مدرسه شنای رکورد
ردیف: 14
عنوان: مدرسه رکورد
نام و نام خانوادگی موسس: فریبا حجاری
آدرس مدرسه شنا: اصفهان-خمینی شهر-سه راه معلم-خیابان جانبازان-نرسیده به باقرالعلوم-نبش کوچه معلم 18
مدیر: آقایان: محمد دادخواه
بانوان:الهام پناهی درچه

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 13
عنوان: مدرسه رویال
نام و نام خانوادگی موسس: هدا شماسی
آدرس مدرسه شنا: اصفهان،دروازه شیراز،خ هزار جریب،انتهای خ شیخ کلینی،استخر پرواز
مدیر: آقایان:
بانوان:عسل حدادی

نوع مدرسه: شنا

, , ,
ردیف: 12
عنوان: مدرسه قهرمانی ستارگان
نام و نام خانوادگی موسس: حمید علیرضائی
آدرس مدرسه شنا: اصفهان-خیابان چهارباغ بالا مجموعه ورزشی کارگران
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 11
عنوان: مدرسه مقاومت
نام و نام خانوادگی موسس: مجید رجبی
آدرس مدرسه شنا: خیابان کاوه؛ استخر فجر
نوع مدرسه: شنا, واترپلو


ردیف: 10
عنوان: مدرسه باران
نام و نام خانوادگی موسس: الهام عموهادی
آدرس مدرسه شنا: شهرضا بلوار همت استخر دریا
مدیر: آقایان:
بانوان:الهام عموهادی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 9
عنوان: مدرسه رامان ستاره سازان آتی
نام و نام خانوادگی موسس: محمود توکلی دینانی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان-خانه اصفهان-خیابان شهید اسماعیلی -کوچه زعفرانیه - بن بست اطلس -پلاک 17
مدیر: آقایان: مهدی عباد سیچانی
بانوان:زهرا عباسی

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 8
عنوان: مدرسه آهنج
نام و نام خانوادگی موسس: ناصر آهنج
آدرس مدرسه شنا: سه‌راه سیمین؛ خیابان جانبازان؛ استخر ۲۹ فروردین
نوع مدرسه: شنا

مدرسه شنای نقش جهان
ردیف: 7
عنوان: مدرسه نقش جهان
نام و نام خانوادگی موسس: ابراهیم مزروعی سبدانی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان-خیابان جی-استخر ساحل
نوع مدرسه: شنا

ردیف: 6
عنوان: مدرسه ماهان
نام و نام خانوادگی موسس: ماندانا شیخ زادگان
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان
مدیر: آقایان:
بانوان:ماندانا شیخ زادگان

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 5
عنوان: مدرسه اریس
نام و نام خانوادگی موسس: مسعود جابرزاده
درجه مدرسه: درجه 1
آدرس مدرسه شنا: اصفهان - خیابان جی - نبش چهارراه پروین - استخر ساحل
مدیر: آقایان: گامر دیلانچیان
بانوان:الهام مجیدی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 4
عنوان: مدرسه کرال
نام و نام خانوادگی موسس: سید احمد موسوی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان-خیابان شهدای صفه -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- استخر 9 دی
مدیر: آقایان: مسعود حاجی مهدی حجه فروش
بانوان:الناز شریفی قزوینی

نوع مدرسه: شنا

, , ,
ردیف: 3
عنوان: مدرسه قهرمانی ستارگان
نام و نام خانوادگی موسس: حمید علیرضائی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان-خیابان چهارباغ بالا مجموعه ورزشی کارگران
نوع مدرسه: شنا


ردیف: 2
عنوان: مدرسه آرسن
نام و نام خانوادگی موسس: حميدرضا آقايي
آدرس مدرسه شنا: اصفهان،ميدان آزادي،استخر انقلاب
مدیر: آقایان: حسين جاگيري
بانوان:ويكتوريا رفيعيان

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 1
عنوان: مدرسه آرسن
نام و نام خانوادگی موسس: حميدرضا آقايي
آدرس مدرسه شنا: اصفهان،ميدان آزادي،استخر انقلاب
مدیر: آقایان: يحيي قيصري
بانوان:مريم يوسفيان

نوع مدرسه: واترپلو